Johdon arvioinnit

Johdon henkilöarvioinneissa käytetään soveltuvuusarviointeja ja erilaisia analyyseja, jotta johto ja johtoryhmä oppivat omasta toiminnastaan ja motivaatiotekijöistään.

Johdon henkilöarvioinnit apuna johtamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä

Johdon henkilöarvioinneissa käytetään soveltuvuusarviointeja ja erilaisia analyyseja, jotta johto ja johtoryhmä oppivat omasta toiminnastaan ja motivaatiotekijöistään.

Johdon arvioinneissa otamme aina huomioon työyhteisön kokonaisuutena ja haemme työyhteisöstä ryhmänä sen heikkouksia ja vahvuuksia.

Johtajien ja johtoryhmän arvioinnin avulla yrityksen arvojen ja liiketoiminnan ytimessä työskentelevät oppivat tunnistamaan omat rajoitteensa ja vahvuutensa.

Huippuluokan henkilöarvioinnit Thomas Suomen palvelutuotteilla

Amiko Groupin jäsenenä käytössämme ovat myös Amiko Analysiksen tarjoamat Thomas Suomen henkilöarvioinnit ja -analyysit.

Thomas-järjestelmä on maailman eniten käytetty työpsykologinen analyysimenetelmä.

Johdon arvioinneissa hyödynnämme esimerkiksi seuraavia Thomas Suomen tuotteita:

  • Muokattava 360: Muokattava 360 antaa objektiivisen palautteen henkilöiden toiminnasta. Työkalu tulokselliseen kehityskeskusteluun.
  • Thomas Ryhmäanalyysi: Auttaa varmistamaan, että organisaation ryhmät ja tiimit toimivat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Johdon arvioinnin avulla yrityksen avaintoimijat oppivat tunnistamaan tapansa reagoida muutoksiin ja minkälaisissa rooleissa he ovat parhaimmillaan työyhteisössään ja tiimeissään.

Ota yhteyttä, ja kehitetään yhdessä johdon toimintaa kohti parempia tuloksia!

Tutustu myös henkilöarviointeihimme!

  • Johdon ja johtoryhmän henkilöarvioinneissa käytössämme ovat Thomas Suomen palvelutuotteet. Thomas International on maailman johtavia henkilöarviointipalveluntuottajia.
  • Johdon arvioinnin avulla saat yrityksesi johdon ja henkilöstön toimimaan yhdessä paremmin ja autat yritystäsi menestymään.

Avullamme koko henkilöstö tukee liiketoimintasi tavoitteita

Ota yhteyttä